Тренировка по теория - Знания за арматурните знаци, Ниво 9

Use the tabs above to change the level.

Каква е арматурата на Си бемол минор? Изберете отговора: