Тренировка по теория - Знания за арматурните знаци, Ниво 12

Use the tabs above to change the level.

Kakъв е minor tonality с нищо in the key-signature? Изберете правилния отговор: