Тренировка по теория - Знания за арматурните знаци, Ниво 10

Use the tabs above to change the level.

Kakъв е minor tonality с 3 бемоли in the key-signature? Изберете правилния отговор: