Тренировка по теория - Знания за арматурните знаци, Ниво 5

Use the tabs above to change the level.

Каква е арматурата на Ла бемол мажор? Изберете отговора: