Тренировка по теория - Знания за арматурните знаци, Ниво 3

Use the tabs above to change the level.

Каква е арматурата на Си бемол мажор? Изберете отговора: