Тренировка по теория - Знания за арматурните знаци, Ниво 11

Use the tabs above to change the level.

Каква е арматурата на Сол минор? Изберете отговора: