Тренировка по теория - Знания за арматурните знаци, Ниво 7

Use the tabs above to change the level.

Каква е арматурата на Ла минор? Изберете отговора: