Θεωρητική εξάσκηση - Γνώση οπλισμών, Επίπεδο 12

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Ποια είναι η minor τονικότητα με 1 ύφεση στον οπλισμό; Διαλέξτε τη σωστή απάντηση: