Θεωρητική εξάσκηση - Γνώση οπλισμών, Επίπεδο 10

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Ποια είναι η minor τονικότητα με 5 υφέσεις στον οπλισμό; Διαλέξτε τη σωστή απάντηση: