Θεωρητική εξάσκηση - Γνώση οπλισμών, Επίπεδο 2

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Ποια είναι η major τονικότητα με 5 διέσεις στον οπλισμό; Διαλέξτε τη σωστή απάντηση: