Ακουστικές ασκήσεις - Πτώσεις, Επίπεδο 1

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Ακούστε την πτώση. Διαλέξτε τη σωστή απάντηση: