Μετρονόμος

Ένας απλός μετρονόμος για τη δική σας ευκολία.
Για να ξεκινήσετε/σταματήσετε το μετρονόμο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "διάστημα" ή "Σ" στο πληκτρολόγιό σας.
Για να αλλάξετε τέμπο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλος πάνω/κάτω.
Το τέμπο μπορεί να είναι από 20 μέχρι 240 χτυπήματα στο λεπτό.