Слухова тренировка - Разпознаване на каденци, Ниво 1

Use the tabs above to change the level.

Чуйте каденцата. Изберете правилния отговор: