Παράδειγμα Myriad Music

Αν βλέπετε την παρτιτούρα πιο κάτω, τότε το Myriad Music πλαγκ-ιν είναι κανονικά εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Αν δεν πορείτε να δείτε την παρτιτούρα πιο κάτω, τότε το βοηθητικό πρόγραμμα Myriad Music δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Επισκεφθείτε την σελίδα κατεβάσματος. Επίσης δέστε τις οδηγίες εγκατάστασης του βοηθητικού προγράμματος Myriad music..