Myriad Music player образец

Ако не може да видите музикалния откъс, тогава Myriad Music plug-in не е инсталирана правилно.

Ако не може да видити упражнението по-горе, тогава Myriad Music plug-in не е инсталирана на вашия компютър. Отидете директно на свалете страницата. Също вижте Инструкции за инсталиране на Myriad music plug-in.