Ακουστικές ασκήσεις - Ρυθμικό σολφέζ, Επίπεδο 17

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

  • Παίξτε τη φράση που βλέπετε πιο κάτω, χτυπώντας το πλήκτρο "space" (διάστημα)!
  • Σε αυτό το επίπεδο μπορείς να παίξεις τη φράση σε οποιοδήποτε τέμπο.
Δυστυχώς, ο πλοηγητής σας δεν υποστηρίζει το στειχείο "canvas". Γι αυτό δε μπορείτε να δείτε τη φράση σε μουσική σειμειογραφία. παρόλα αυτά, ίσως μπορέσετε να παίξετε τη φράση βλέποντας το κείμενο πιο κάτω. Η ρυθμική φράση είναι:

5/8(2,3) - 8 q qd | 8 q q 8 ||

και το τέμπο: 8=120