Ακουστικές ασκήσεις - Συγχορδίες, Επίπεδο 1

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Ακούστε τη συγχορδία. Διαλέξτε τη σωστή απάντηση: