Тренировка по теория - Знания за арматурните знаци, Ниво 6

Use the tabs above to change the level.

Kakъв е major tonality с 1 диез in the key-signature? Изберете правилния отговор: