Тренировка по теория - Знания за арматурните знаци, Ниво 1

Use the tabs above to change the level.

Каква е арматурата на Ми мажор? Изберете отговора: