Тренировка по теория - Отгатване на гами, Ниво 1

Use the tabs above to change the level.

Какъв е ладът на тази гама?