Myriad Music player помощно меню

Отстраняване на неизправности при музикална тренировка
  1. Инстлирана ли е Myriad Mysic plug-in?
  2. Включене ли са ви тон колоните?