Слухова тренировка - Ритмична диктовка, Ниво 1

Use the tabs above to change the level.

You first hear two measures of pulse and then a rhythmic phrase. Чуйте ритмичната фраза. Кликнете на правилния отговор, разположен под петолинието.