Ακουστικές ασκήσεις - Διαστήματα, Επίπεδο 11

Πρωτεύουσες καρτέλες

Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω αριθμούς για να αλλάξετε το επίπεδο της άσκησης.

Ακούστε το διάστημα. Διαλέξτε τη σωστή απάντηση: