Παράδειγμα Myriad Music

Αν βλέπετε την παρτιτούρα πιο κάτω, τότε το Myriad Music πλαγκ-ιν είναι κανονικά εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

If you can not see the score above, then Myriad Music plug-in is not intalled on your computer. Go directly to the σελίδα κατεβάσματος. Also see οδηγίες εγκατάστασης του βοηθητικού προγράμματος Myriad music..