Слухова тренировка - Разпознаване на интервали, Ниво 6

Use the tabs above to change the level.

Чуйте интервала. Изберете правилния отговор: